Apua alkoholiongelmaan

Hakukone Alkoholiongelmaan hae esim. tukea raittiuteen tai apua raittiuteen

Onko sinulle vahtoehtoja, olet tutustunut omakohtaisesti alkolingelmaisen avunlähteeseen. Kerro esim. linkki info(at)alkoholiongelma.com, pidätämme oikeuden laittaa tai laittamatta jättää sivulle. Olemme useasti painottaneet jokainen valitsee oman avun lähteen sekä paikan.

Sivustomme tukee AA-kerhoa avun lähteenä, kerhotoiminta on laaja Suomessa myöskin avunlähde on ilmainen. Meidän sivustossamme voit rekisteröityä näin pääset palveluumme missä voimme tukea sinua monin eri tavoin oman kokemuksen pohjalta.

ALKOHOLISTIN AVUKSI JÄRJESTÖJÄ JA TIETOA TOIMINNASTA

AA –Nimettömät Alkoholistit http://www.aa.fi/

- vertaistukea, tukihenkilö- ja ryhmätoimintaa alkoholiongelmasta kärsiville

Al-anon http://www.al-anon.fi

- vertaistukea ja ryhmätoimintaa alkoholiongelmasta kärsivien omaisille ja läheisille

Alateen http://www.al-anon.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=nuorille

- vertaistukea ja ryhmätoimintaa nuorille (10-20-vuotiaille), joiden elämään toisen ihmisen alkoholinkäyttö vaikuttaa/tai on vaikuttanut

ACA Aikuiset lapset Suomi https://www.aal.fi/

A-kiltojen liitto ry http://www.a-kiltojenliitto.fi

- vertaistukea ja päihteetöntä toimintaa päihdetoipujille, heidän läheisilleen ja kaikille päihdetoipumisen edistämisestä kiinnostuneille
- kokemusasiantuntemustietoa paikalliseen päihdealan yhteistyöhön
- toimii päihdetoipujien vaikutuskanavana, edunvalvojana ja osallistuu yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun
- vertaistalousneuvontaa

EHYT ry  http://www.ehyt.fi/fi/ehyt_ry/tietoa_toiminnasta

- vertaistukea ja kohtaamispaikkatoimintaa
- Mobiiliapu-hankeessa on kehitetty Mobiilivinkki-tekstiviestipalvelua, jolla autetaan ruiskuhuumeiden käyttäjiä ja muita haavoittuvassa asemassa olevia. http://mobiiliapu.fi/

Irti Huumeista ry http://www.irtihuumeista.fi

- vertaistukea huumeidenkäyttäjien läheisille, ohjattuja läheisryhmiä ja perhetyötä

Kalliolan päihdepalvelut http://www.kalliola.fi/sosiaalityo/paihteet/

- vertaistukeen ja yhteisöhoitoon perustuvaa päihdekuntoutusta

KRIS -Suomen keskusliitto ry http://www.kris.fi

- tukihenkilötoimintaa sekä apua vankilasta vapautuville

Mielenterveyden keskusliitto ry http://www.mtkl.fi

- vertaistukea mielenterveyskuntoutujille
- tietopalvelua ja yhteiskunnallista vaikuttamista mielenterveyskuntoutujien aseman parantamiseksi

Mielenterveysyhdistys Helmi ry http://www.mielenterveyshelmi.fi

vertaistukiryhmiä mielenterveyskuntoutujille ja koulutusta

Myllyhoito ry http://www.myllyhoito.fi

- intensiivistä avohoitoa, yhtenä keskeisenä elementtinä hoidossa on vertaistuki
- myllyhoidon läpikäyneitä koulutettuja vertaisohjaajia

NA -Nimettömät Narkomaanit http://www.nasuomi.org

- vertaistukea, tukihenkilö- ja ryhmätoimintaa huumeongelmasta kärsiville

Naistenkartano ry http://www.naistenkartano.com

- vertaistukea riippuvuusongelmista kärsiville naisille, keskeisenä toimintamuotona NOVAT-vertaisryhmät

Omaiset Huumetyön Tukena ry http://omaiset.net
- ohjattua ryhmätoimintaa nuorille huumeidenkäyttäjille, ensisijaisena kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret ja heidän perheensä
- jälkikuntoutusta laitoshoidosta palaaville nuorille sekä vertaisryhmätoimintaa huumeidenkäyttäjien läheisille

Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry http://www.omaisten.org

- mielenterveyskuntoutujien omaisten tukeminen ja aseman parantaminen yhteiskunnassa
- vertaisryhmiä, kursseja ja lomatoimintaa

Sininauhaliitto http://www.sininauhaliitto.fi/

- vertaistukiryhmiä sekä kohtaamispaikka- ja päiväkeskustoimintaa

Stop huumeille ry http://www.stophuumeille.fi

- päiväkeskuksia sekä harraste- ja liikuntatoimintaa
- vertaiskoulutuksia

Suomen Mielenterveysseura http://www.mielenterveysseura.fi

- vertaistukea, ehkäisevää mielenterveystyötä ja koulutusta
- kriisikeskustoimintaa

Vailla vakinaista asuntoa ry http://www.vvary.fi

- vertaistukea asuntoa vailla oleville
- yhteiskunnallista vaikuttamista asunnottomuuden poistamiseksi