Yhteisönormit

www.alkoholiongelma.com yhteisönormit

alkoholiongelma.com haluaa antaa ihmisille mahdollisuuden julkaista omia tarinoitaan, nähdä maailmaa muiden näkökulmasta ja pitää yhteyttä ja jakaa asioita missä tahansa. Ihmisten tarpeiden ja intressien pitämiseksi tasapainossa www.alkoholiongelma.com suojelee sananvapautta tällä sivulla määritetyillä yhteisönormeilla. 

Tutustu näihin normeihin huolellisesti. Ne auttavat sinua ymmärtämään, millainen itsensä ilmaiseminen on soveliasta ja millainen sisältö voidaan ilmiantaa ja poistaa.

Väkivalta ja uhkaukset

Turvallisuus on alcoholismalcoholic.com  sivustolla etusijalla. Poistamme sisällön ja voimme ilmoittaa asiasta viranomaisille, jos havaitsemme todellisen fyysisen vahingonteon riskin tai suoran uhan julkiselle turvallisuudelle. Kaikki uskottavat uhkaukset muita kohtaan tai väkivaltaisten tekojen järjestäminen todellisessa maailmassa ovat kiellettyjä. Organisaatiot, joilla tiedetään olevan terroristista tai väkivaltaista rikollista toimintaa, eivät saa esiintyä sivustossamme. Kiellämme myös sellaisten toimien edistämisen, suunnittelun ja julistamisen, jotka ovat aiheuttaneet tai voivat aiheuttaa muille taloudellista haittaa, mukaan lukien varkaudet ja vandalismi.

Itsensä vahingoittaminen

alkoholiongelma.com suhtautuu vakavasti itsensä vahingoittamisella uhkailuun. Poistamme kaiken itsensä silpomista, syömishäiriöitä tai kovien huumeiden käyttöä edistävän tai näihin kannustavan sisällön. Pyrimme olemaan yhteydessä itsemurhia ehkäisevien palvelujen kanssa, jotta hädänalaiset ihmiset saisivat  tarvitsemaansa apua.

Kiusaaminen ja häirintä

alkoholiongelma.com ei hyväksy kiusaamista tai häirintää. Käyttäjät saavat puhua vapaasti yleisesti kiinnostavista aiheista ja ihmisistä, mutta ryhdymme toimiin aina, kun saamme ilmiantoja yksityishenkilöihin kohdistuvasta loukkaavasta käyttäytymisestä. Muille käyttäjille toistuvasti lähetetyt ei-toivotut kaveripyynnöt tai viestit ovat myös häirintää.

Vihapuhe

alkoholiongelma.com ei salli vihapuhetta, mutta erottaa vakavan ja humoristisen puheen toisistaan. Rohkaisemme keskustelemaan ajatuksista, instituutioista, tapahtumista ja käytännöistä, mutta emme salli yksilöiden tai ryhmien hyökätä muita vastaan rodun, etnisyyden, kansallisuuden, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vamman tai taudin perusteella.‎

Raaka sisältö

alkoholiongelma.com on ollut jo pitkään paikka, jossa ihmiset jakavat kokemuksiaan ja kertovat itselleen tärkeistä asioista. Toisinaan näihin kokemuksiin ja asioihin liittyy yksityiskohtaista väkivaltaista sisältöä, joka koskee suurta yleisöä, kuten ihmisoikeusloukkaukset tai terroriteot. Monissa tapauksissa tällaista sisältöä jaetaan tuomitsemistarkoituksessa. Väkivaltaiset kuvat, jotka on jaettu sadistisessa tai väkivallan ylistämis- tai ihannoimistarkoituksessa, eivät kuitenkaan kuulu sivustoomme. 

Odotamme käyttäjien jakavan kaikkea sisältöä vastuuntuntoisesti. Tämä edellyttää myös sisällön yleisön valitsemista tarkasti. Jaettaessa yksityiskohtaisen väkivaltaisia videoita on syytä varoittaa yleisöä videon sisällön luonteesta, jotta katsojat voivat päättää, katsovatko sen.

Alastomuus

alkoholiongelma.com  ei salli pornograafisen tai minkäänlaisen avoimen seksuaalisen sisällön jakamista, emme myöskään hyväksy  alastomuuden näyttämistä. Pyrimme kunnioittamaan ihmisten oikeutta jakaa heille itselleen tärkeitä sisältöjä.

Henkilöllisyys ja yksityisyys

‎ alkoholiongelma.com  ihmiset pitävät yhteyttä käyttäen oikeaa nimeään ja henkilöllisyyttään. Pyydämme sinua olemaan julkaisematta muiden henkilökohtaisia tietoja ilman heidän suostumustaan. Toisena henkilönä esiintyminen, organisaation valheellinen edustaminen tai useiden käyttäjätilien luominen heikentää yhteisöä ja rikkoo alkoholiongelma.com käyttöehtoja.

Immateriaalioikeudet

Varmista ennen sisällön jakamista alkoholiongelma.comissa, että sinulla on oikeus jakaa se. Pyydämme sinua kunnioittamaan tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita lainmukaisia oikeuksia.

Säännöstellyt tuotteet

Sivustollamme ei ole sallittua suorittaa säännösteltyihin (lakiin perustuviin) tuotteisiin liittyviä maksutapahtumia. Jos julkaiset ampuma-aseita, alkoholia, tupakkatuotteita tai aikuisille tarkoitettuja tuotteita esittävän tarjouksen, odotamme sinun noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja ja harkitsevan tarkasti sisällön kohderyhmää. Jos pidät  yhteyttä asiakkaisiin ja muihin kohderyhmiin, sinun on noudatettava asiaankuuluvia lakeja, sekä sivujen käyttöehtoja.

Tietojen kalastelu

Pyydämme myös kunnioittamaan muita käyttäjiä olemalla ottamatta yhteyttä kaupallisissa tarkoituksissa ilman heidän suostumustaan.

Väärinkäytön ilmiantaminen

Jos näet alkoholiongelma.com sivustolla jotain, joka mielestäsi rikkoo käyttöehtojamme tai olemassa olevia lakeja, ilmianna se meille. Muista, että sisällön ilmiantaminen ei takaa, että se poistetaan sivustosta. 

Yhteisömme monimuotoisuuden vuoksi on mahdollista, että jokin tuntuu sinusta epämiellyttävältä tai häiritsevältä, vaikkei se täytäkään poiston tai eston kriteerejä. Siksi tarjoamme myös henkilökohtaisia asetuksia, joilla voit määrittää, mitä näet. Voit esimerkiksi piilottaa ihmisiä, sivuja tai sovelluksia, jotka loukkaavat sinua, tai katkaista huomaamattomasti yhteytesi niihin kokonaan.